Vase Pelagića 31, II sprat, 78000 Banja Luka, BiH

Usluge

Efikasna poreska rješenja.

Želite da vas kontinuirano pratimo u donošenju korporativnih, finansijskih i poslovnih odluka ili vam je potrebna podrška tokom realizacije pojedinačne poslovne ideje i/ili projekta?

KORPORATIVNO, FINANSIJSKO I POSLOVNO SAVJETOVANJE

U saradnji sa ekspertima za privredno pravo, pružamo usluge savjetodavnog praćenja svih segmenata poslovanja klijenta i komunikacije sa nadležnim organima u vezi sa poslovanjem.

Svakom pojedinačnom projektu klijenta posvećuje se specifičan multidisciplinarni tim koji svojim profesionalnim i stručnim pristupom vrši sveobuhvatnu analizu, sa ciljem minimizacije potencijalnih finansijskih, poreskih i drugih poslovnih rizika.

Savjetujemo kako domaće tako i strane investitore u vezi sa redovnim poslovanjem, specifičnim poslovnim transakcijama, projektima i ulaganjima, u domaćem i regionalnom okruženju.

Usluge korporativnog, finansijskog i poslovnog savjetovanja obuhvataju sljedeće segmente poslovanja:

 

 • korporativno upravljanje
 • finansijsko poslovanje
 • komercijalni ugovori
 • ulaganja u nekretnine
 • pregovori i saradnja sa poslovnim i strateškim partnerima
 • statusne promjene (spajanje, pripajanje, odvajanje, podjela) i prenos privrednih cjelina
 • ulaganje stranog i domaćeg kapitala u privatnom vlasništvu
 • ulaganje u javno-privatno partnerstvo
 • osnivanje i rad novih privrednih društava i poslovnih jedinica
 • povećanje i smanjenje osnovnog kapitala
 • podrška i savjetovanje kod stečajnih i likvidacionih postupaka

Želite da vas kontinuirano pratimo u donošenju korporativnih, finansijskih i poslovnih odluka ili vam je potrebna podrška tokom realizacije pojedinačne poslovne ideje i/ili projekta?