Vase Pelagića 31, II sprat, 78000 Banja Luka, BiH

O poreskom savjetniku

Efikasna poreska rješenja.

Ovlašteni poreski savjetnik Dejan Radić, po zvanju diplomirani ekonomista, sa preko dvadeset godina radnog iskustva na različitim pozicijama u poreskim administracijama.

O poreskom savjetniku

Ovlašteni poreski savjetnik Dejan Radić, po zvanju diplomirani ekonomista, sa preko dvadeset godina radnog iskustva na različitim pozicijama u poreskim administracijama.

Postdiplomski studij završio na Univerzitetu West of England u Bristolu, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Stručno se usavršavao u Poreskoj i carinskoj upravi Kraljevine Holandije i Direkciji za carine i poreze Evropske komisije u Briselu.

Posjeduje stručna zvanja vještaka ekonomske struke, ovlašćenog procjenjivača, stečajnog upravnika i sertifikovanog forenzičkog računovođe.

Kao predavač i poreski ekspert učestvovao na simpozijumima, seminarima i kursevima poreskih administracija, entitetskih saveza računovođa i revizora, te stručnih časopisa za poreze, računovodstvo i finansije.

Član je Međunarodnog fiskalnog udruženja sa sjedištem u Roterdamu (International Fiscal Association – IFA).

Autor je na desetine stručnih radova iz oblasti poreza u stručnim časopisima za poreze, računovodstvo i finansije, te korespondent za pitanja pretplatnika.

Kao voditelj i implementator pilot – projekta uvođenja horizontalnog monitoringa u sistem kontrola Uprave za indirektno oporezivanje BiH, pružio je značajan doprinos u kreiranju efikasnih modela praćenja dobrovoljnog poštivanja poreskih propisa.

Otvoreni smo za saradnju.

Efikasna poreska rješenja.

Kontaktirajte poreskog savjetnika i dobićete  bliže informacije o uslovima i načinu ostvarivanja trajne poslovne saradnje sa poreskim savjetnikom.