Vase Pelagića 31, II sprat, 78000 Banja Luka, BiH

Usluge

Efikasna poreska rješenja.

Želite da vas poreski savjetnik zastupa u poreskom postupku ili niste zadovoljni odlukom poreskog organa?

ZASTUPANJE

Poreski postupci

Usluga zastupanja u poreskim postupcima namijenjena je privrednim društvima i preduzetnicima, s ciljem da se klijentima omogući stručna podrška i praćenje tokom cijelog poreskog postupka, bez obzira pred kojim poreskim organom se postupak vodi.

Usluga zastupanja u poreskim postupcima obezbjeđuje:

 • zastupanje u poreskim postupcima pred poreskim organima
 • preduzimanje svih mjera i radnji tokom poreskog postupka u ime klijenta
 • izrada prigovora, žalbi i vanrednih pravnih lijekova u svim poreskim postupcima
 • stručna pomoć u ostvarivanju prava i pravnih interesa u poreskim postupcima
 • pomoć pri izradi poreskih prijava i ostalih podnesaka poreskim organima

 

Želite da vas poreski savjetnik zastupa u poreskom postupku ili niste zadovoljni odlukom poreskog organa?

Upravni sporovi

U saradnji sa partnerskim advokatskim kancelarijama obezbjeđujemo integrisanu uslugu zastupanja u upravnim sporovima u vezi sa konačnim odlukama iz poreskih postupaka, donesenih od strane poreskih organa.

Usluga zastupanja u upravnim sporovima obezbjeđuje:

 • zastupanje u upravnim sporovima povodom konačnih odluka donesenih od strane poreskih organa
 • izrada tužbi i vanrednih pravnih lijekova u upravnim sporovima

Želite da poreski savjetnik analizira konačnu odluku poreskog organa ili vam je potrebna integrisana usluga zastupanja u upravnom sporu?

Prekršajni postupci

U saradnji sa partnerskim advokatskim kancelarijama obezbjeđujemo integrisanu uslugu zastupanja u prekršajnim postupcima pokrenutim od strane poreskih organa, a koji postupci se vode kod mjesno i stvarno nadležnih sudova.

Usluga zastupanja u prekršajnim postupcima obezbjeđuje:

 • zastupanje u prekršajnim postupcima kod nadležnih sudova, pokrenutih od strane poreskih organa
 • priprema dokaza za usmene pretrese
 • izrada žalbi i drugih pravnih lijekova u prekršajnim postupcima
 • izrada odgovora na žalbe poreskih organa u prekršajnim postupcima

Želite da poreski savjetnik analizira prekršajnu sankciju koju vam je nametnuo poreski organ ili vam je potrebna integrisana usluga zastupanja u prekršajnom postupku?